Dusno kolem šikany v chýnovské škole. Ředitelka dostala výpověď

CHÝNOV – Řadu měsíců to v chýnovské škole vřelo kvůli šikaně mezi dětmi. Docházelo k ní dokonce už v minulém školním roce. Při řešení problému vyvstaly neshody mezi třídní učitelkou Alenou Musilovou a ředitelkou Marcelou Vosátkovou. Výsledkem je, že Alena Musilová odešla do důchodu a do školy už se vrátit nechce a ředitelku Marcelu Vosátkovou rada města odvolala 14. prosince z funkce. Pro odvolání ředitelky hlasovali starosta Ondřej Jaroš, místostarosta Evžen Zadražil a radní Jan Šmejkal. Tomáš Hes byl proti a Milan Rada, zároveň zástupce ředitelky školy, se hlasování zdržel. O důvodech odvolání se v zápise z rady města nic neuvádí. Vedením školy byl pověřen Milan Rada a ten pak poslal Marcele Vosátkové ještě před Vánocemi výpověď.

Co přesně se ve třídě odehrávalo je obtížné zjistit, rodiče dětí se ale po zveřejnění článku v Týdeníku Táborsko začali redakci ozývat a týdeník se věci ještě bude věnovat. „Rodiče šikanovaného chlapce si stěžovali napřed u třídní učitelky, pak u ředitelky a když to nikdo neřešil, obrátili se na radu školy,“ naznačuje zastupitel Pavel Eybert (ODS).  Rodiče už před prázdninami psali i starostovi města Ondřeji Jarošovi, ale nedostali vůbec žádnou odpověď.  

Většina zaměstnanců se ředitelky zastala

Na odvolání ředitelky radou města pak zareagovalo 16. prosince 31 zaměstnanců školy nesouhlasným otevřeným dopisem. Uvedli, že odvolání ředitelky uprostřed funkčního období a v probíhající epidemii covidu nepovažují za dobrý krok. Tito kolegové oceňovali manažerské a pedagogické schopnosti Marcely Vosátkové, její nadšení, elán a oddanost škole. Zřizovatel ale jako další krok ke zklidnění situace zvolil výpověď Marcele Vosátkové, kterou jí zástupce Milan Rada ještě do Vánoc poslal. Poté bylo na 27. prosinec svoláno zastupitelstvo města a to jmenovalo Milana Radu statutárním zástupcem školy.

Zastupitel Pavel Eybert se právě z tohoto důvodu domnívá, že výpověď ředitelce by nemusela být platná, protože před Vánocemi Milan Rada ještě statutárním zástupcem nebyl a neměl tedy podle Eyberta oprávnění výpověď podepisovat. Naopak Milan Rada má za to, že statutárním zástupcem je pro zastupování školy navenek, kdežto k podání výpovědi odvolané ředitelce byl oprávněn už tím, že jej rada města 14. prosince pověřila řízením školy. Podle Pavla Eyberta může celá věc skončit soudním sporem.

Neřešená šikana

„Zatím nás žádný právník neoslovil,“ uvedl na přelomu roku místostarosta Evžen Zadražil a zmínil také, proč on zvedl v radě města ruku pro odvolání ředitelky. „Situace se nám nelíbila už před zmíněným incidentem. Ze školy odcházely učitelky, které tu pracovaly 30 i 35 let, dvě z nich ještě nebyly v důchodovém věku a ta v důchodu chtěla dál učit, ale dostala výpověď. Mluvil jsem s nimi, vyjadřovaly se o nátlaku ředitelky,“ řekl místostarosta. Poznamenal, že na nesouhlasném dopisu tvoří jen třetinu učitelé a jsou tam spíš provozní zaměstnanci školy. „Pan starosta Jaroš ve škole před nástupem na radnici působil, zná tamní situaci,“ dodal Zadražil.

„Šikana tam byla a nebyla dobře řešena. Je odpovědností ředitelky, když se to zametá pod koberec. Paní ředitelka tvrdila, že ve škole žádná šikana není a za mnou chodili opakovaně rodiče se stížnostmi. Jedno dítě prý dokonce chtělo skočit na Močítkách ze skály. Problémy byly i při distanční výuce, ukázalo se, že škola nemá učebnice pro všechny děti a rodiče je měli koupit sami. Když jsme pak nechtěli dát paní ředitelce odměnu podle jejích představ, oznámila nám, že tedy nedá odměny učitelům. Bylo toho už tolik, že jsem pro odvolání zvedl ruku,“ dal nahlédnout do zákulisí místostarosta.

Pověřený ředitel školy Milan Rada na začátku ledna uvedl, že Marcela Vosátková do školy nedochází. Ani redakci se s ní nepodařilo spojit. „Pro překážky na straně zaměstnavatele zůstala doma a teď čerpá dovolenou. Na místo ředitele školy bude vypsáno výběrové řízení,“ uvedl Rada. Pokud jde o třídu, kde se konflikt rozpoutal, tam podle něj zavládl klid. „Já tam učím a pracuje se mi tam dobře. Žádný problém necítím,“ konstatuje Milan Rada v novinovém článku.

Reakce učitelky školy

Tím ale celá věc neskončila. V následujícím Táborsku zareagovala učitelka školy Svatava Mládková, která poukázala na to, že místostarosta nemluvil v článku pravdu, protože už na zastupitelstvu 27. prosince bylo jasně vyvráceno, že by zmíněné učitelky opustily školu na nátlak ředitelky. Jedna si našla výhodnější místo kvůli dojíždění, druhá kvůli péči o vnoučata, jedna z učitelek dokonce přišla na zastupitelstvo a osobně potvrdila, že měla pouze osobní důvody. Místostarosta tedy podle Svatavy Mládkové musel vědět, že odchody s ředitelkou nesouvisely. 

Zastupitelé žádají od radních odpověď

Před pár dny poslalo šest chýnovských zastupitelů radě města dopis a žádají odpověď. „Starosta uvedl jako důvody odvolání ředitelky stížnosti ze strany rodičů, odchod čtyř členů učitelského sboru a nezajištěné školní pomůcky. Při jednání zastupitelstva ale bylo zjištěno, že stížnosti rodičů byly vedením školy průběžně řešeny a byly projednávány i na Radě školy. To její přítomní zástupci potvrdili. Některé stížnosti dosud nebyly dořešeny, což někteří rodiče připomínkovali. Způsob, jakým se vedení školy postavilo k této problematice, považujeme za standardní. V diskuzi bylo jednoznačně vyvráceno, že paní ředitelka zapříčinila odchod čtyř členů sboru. Otázka zajištění pomůcek vyšla zřejmě z řad rodičů. Ale bylo jednoznačně vyvráceno pochybení ředitelky v této věci,“ píší zastupitelé Pavel Eybert, Tomáš Hes, Zdeněk Kulík, Jaroslav Mládek, Miroslav Mládek a Jan Pistulka. 

Zpochybňují i audit, který vedení města ve škole nechalo udělat. „Dle oficiálního, právníky vypracovaného, opozitního rozboru předloženého vedením základní školy, vykazuje audit zpracovaný na základě objednávky vedení města řadu chyb, nepřesností a nepravd. Odvolání ředitelky školy může nastat pouze ze závažných důvodů. Je zřejmé, že v tomto případě nedošlo k naplnění této podmínky, které je uvedena ve školském zákoně. Jelikož pro odvolání ředitelky hlasovali pouze tři členové rady města, je odvolání velmi nestandardní a bylo by vhodné jej postoupit některému dozorovému orgánu, který by měl posoudit, zda skutečně šlo o závažná pochybení, nebo se prokáže účelovost jednání zřizovatele,“ uvádí se ve výzvě zastupitelů ODS a STAN radním. Výzva shledává celý způsob jednání s bývalou ředitelkou školy jako velmi neetický a tito zastupitelé žádají, aby se rada města vyjádřila k nesouhlasu 31 zaměstnanců s odvoláním ředitelky a její výpovědí. 

Tři čtvrtě roku před volbami tak v Chýnově znovu vyvřel i střet z počátku volebního období, kdy právě místostarosta Evžen Zadražil svým odchodem z klubu ODS k uskupení SNK z Dobronic, Kloužovic… poslal do té doby vládnoucí ODS do opozice. Opoziční zastupitelé se zastávají ředitelky, která se podle nich stala obětním beránkem v kauze školní šikany, která se týká právě rodiny jednoho ze zastupitelů současné chýnovské vládnoucí koalice. 

Zdroj: JČ TEĎ

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *